Why Technical English

Is the „green“ energy really free? | July 10, 2009

I have been studying the comments (382 comments in total) to the post Renewable energy – our downfall? By Ralph Ellis. Most of comments are extremely absorbing. Below is one of these comments. It concerns the real price of renewables. I like very much the author´s proposal on how to show „green“ people that „green“ energy is not free, but on the contrary is very expensive. Consider yourselves. Galina Vitkova

Opravdu „zelená“ energie nic nestojí?

Действительнозеленая“ энергия ничего не стоит?

Autor komentáře: chris y, viz Renewable energy – our downfall? , 25.5.09 (09:09:32),

Автор комментария: chris y, см. Renewable energy – our downfall?, 25.5.09 (09:09:32),

Lidi zřejmě mají zájem o ”zelenou“ energii a měli by mít možnosti jí zvolit i za cenu toho, že budou platit dvakrát tolik. Nejlepší způsob, jak ukázat zeleným, co stojí zelená energie, nechat je platit náklady za provoz zelených zdrojů.

Некоторые потребители очевидно предпочитают зеленую энергию, и им следовало бы дать возможность потреблять ее и за цену того, что будут платить в 2 раза больше. Наилучший способ показать зеленым“, сколько стоит зеленаяэнергия – это обязать их оплачивать расходы на эксплуатацию зеленых ресурсов.

V současné době se již začínají používat technologie měření spotřeby od jednotlivých zdrojů energie. Nové měřící elektronické přístroje AMI (Advanced Metering Infrastructure) mohou být instalovány všude u každého uživatele podle jeho přání. Tyto přístroje komunikují v obou směrech a poskytují dálkové měření množství energie spotřebované od různých zdrojů, zaznamenávají časové pořadí využití energie, vyúčtování za energii a dálkové připojení a odpojení zvoleného zdroje energie. EMS (Energy Management System) databázový software může být uspořádán mnoha různými způsoby odpovídajícími konkrétní situaci.

В настоящее время начинают использовать технологию измерений потребления от отдельных источников энергии. Новые измерительные приборы AMI (Advanced Metering Infrastructure) могут быть установлены везде, у каждого потребителя. Эти приборы работают в обоих направлениях и проводят дистанционные измерения количества электроэнергии, потребляемoй от отдельных источников энергии, регистрируют последовательность использования энергии, платежные операции, а также включают и выключают выбранный источник энергии. EMS (Energy Management System) софтвер базы данных может иметь самую различную конфигурацию, отвечающую конкретной ситуации.

Díky této technologie spotřebitel si může zvolit mezi konvenčním a obnovitelným zdrojem energie (solární nebo větrný). Pro Spojené království, například, to bude na 99% vítr. Náklady na využití elektrické energie jsou přímo závislé na zdroji. Skutečný cenový rozdíl bude v rozmezí 3 – 5krát vyšší v závislosti na místě bydlení spotřebitele. Takže eko-spotřebitel bude platit skutečnou cenu za eko-energii a rychle si uvědomí iluzornost představy, že eko-energie nestojí “nic”.

Благодаря данной технологии потребитель может выбрать классические или возобновляемые источники энергии (солнечную или ветряную). Например, в Великобритании это будет на 99% ветряная энергия. Расходы за использование электроэнергии напрямую зависят от типа источника. Реальная разница в цене будет лежать в интервале в 3 – 5 раз больше в зависимости от места пребывания потребителя. В результате эко-потребитель будет платить реальную цену за эко-энергию и очень быстро поймет иллюзорность мнения, что эко-энергия ничего не стоит.

Navíc uživatel, který si zvolí obnovitelnou energii, bude odpojován od celostátní elektrosítě pokaždé, kdy obnovitelný zdroj je mimo provoz. Ve Spojeném Království to může být 1 až 20krát denně zcela náhodně. Tyto akce lze snadno uskutečnit propojením EMS software a SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) software, který se v současné době běžně používá v elektrosíti (měří se obvykle každých 10 vteřin).

Более того, пользователь, который выберет возобновляемый источник энергии, будет отключаться от объединенной сети каждый раз, когда возобновляемый источник не будет работать. В Великобритании такое может случаться до 20 раз в день совершенно случайно. Эти операции можно осуществить, объединив EMS софтвер и SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) софтвер, который в настоящее время обычно используется в электросети (измерения проводятся каждые 10 сек.)

Tímto způsobem “zelení” poznají na vlastní kůži přednosti obnovitelných zdrojů. Budou platit skutečnou cenu a navíc budou neustale přepínáni. Samozřejmě I tyto spotřebitelé mají možnost se přepnout na spolehlivý klasický zdroj energii, tj. vrátit se k napájení od celostátní síti.

Таким образом ’’зеленые’’ убедятся на собственном опыте в достоинствах возобновляемых источников энергии. Будут платить настоящую цену и кроме того будут отключаться и включаться все время. Конечно же и эти потребители будут иметь возможность подключиться снова к надежному, классическому источнику электроэнергии, т.е. вернуться к снабжению от объединенной сети.

Bez pohyby, že jakmile v UK se podpoří iniciativa instalovat celostátní měřící síť s cílem snížení poptávky na energii, za několik let veškeré ceny obnovitelných zdrojů budou uvedeny do souladu s realitou.

Вне сомнения, как только начнут в Великобритании поддерживать создание общегосударственной измерительной сети с целью снижения спроса, все цены электроэнергии от возобновляемых источников придут в соответствие с реальностью.

Autor tohoto komentáře sám žiji ve sluneční Floridě. Ale i tam širší využití solární energie bude znamenat přibližně 3krátní zvýšení účtů za elektřinu. I na Floridě se usiluje o výstavbu 4 nových atomových reaktorů, ale někteří tamější obyvatelé jsou proti tomu.

Автор данного комментария живет в солнечной Флориде. И там внедрение широкого использования солнечной энергии приведет примерно к трехкратному повышению цен на электроэнергию. И на Флориде идет борьба за строительство 4 новых атомных реакторов, но не все с этим согласны.

Advertisements

2 Comments »

 1. […] Ralph Ellis and in posts If we don´t interest in the energy future, we may see its collapse and Is the „green“ energy really free?). Nowadays, some gas power plants or hydro power plants are used to balance the variation … With […]

  Pingback by Comperative costs of electricity from different sources « Why Technical English — April 26, 2010 @ 11:44 am

 2. […] Is the „green“ energy really free? […]

  Pingback by Changing the theme of this blog « Why Technical English — August 26, 2010 @ 9:27 am


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

  July 2009
  M T W T F S S
  « Jun   Aug »
   12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031  

  Blog Stats

  • 203,900 hits

  Subscribe with BlogLines

  Translatorsbase

  Dynamic blog-up

  technorati

  Join the discussion about

  Seomoz

  I <3 SEO moz
%d bloggers like this: