Why Technical English

HOW TO WRITE BETTER AND FASTER | June 22, 2008

By Robert W. Bly

Section 2

Why Engineers (and Many Other Business People)

Can’t Write …

Dear technicians and specialists of the similar professions!

Let me give the brief information (in Czech and Russian) about e-book
How to Write Better and Faster by Bob Bly. This book is extremely interesting and helpful just on for you. It contains many recommendations on how to write better and faster. Moreover, the author of the book Bob Bly instructs how to get rid of about all drawbacks in your writing.

Let me advise you to read it carefully. Here is a link to the source

http://tinyurl.com/a2clm


Proč inženýři (a mnozí další obchodníci) neumí psát

Průměrný inženýr, pracující v průmyslu zpravidla neumí psát jasně a srozumitelně. Zná jenom základy psaní dokumentů – něco o struktuře vět, mluvnici, syntaxe. Ale většina inženýrů má slabší stylistické schopnosti, což znehodnocuje jejich technické materiály. Proč se vlastně inženýři tak bídně vyjadřují písemně? Proč mají tak chatrný písemný projev? Důvodů je několik. Mnozí z nich považují psaní za zbytečnou ztrátu času. Druzí prostě a jednoduše nevědí jak začít. Třetí by rádi psali dobře, ale postrádají příslušný nácvik. Na základě četných průzkumů, včetně realizovaných autorem knihy, bylo vystopováno pět problémů, které se nejčastěji vyskytují v odborných dokumentech. Jsou to:

Špatná organizace materiálu – tito odbornici začínají psát bez toho, aby jednoznačně definovali cíle publikace, a podle toho organizovali veškerou práci. Překonat tento nedostatek pomůže vypracování osnovy (outline) budoucího písemného materiálu. V závislosti na druhu tohoto materiálu (článek, výzkumní zpráva, prezentace apod.) doporučují se vhodné formální prostředky . Ke zlepšení organizace materiálu nebo publikace přispěje i její uspořádání podle vhodných hledisek (podle zvyšující se složitosti látky, podle abecedy, chronologické uspořádání a další).

Špatná znalost čtenářů, pro kterého se píší – neznalost technického nebo odborného zázemí čtenářů, jejich vzdělání, zájmů, přání apod. Sem patří i neschopnost vysvětlit čtenáři prospěšnost předkládaného materiálu pro něj osobně. I v tomto případě doporučení autora jsou praktická a užitečná.

Použití odborného žargonu – použití stereotypů, zastaralých frází a výrazů, které znají jenom ti, co pracují v oboru, atd. Autor dává několik příkladů takového psaní, vzatých z reálných dokumentů.

Příliš dlouhé věty a odstavce – technici, ekonomové a další odborníci z podobných oborů, s oblibou používají příliš dlouhé věty, někdy o délce odstavce. Autor uvádí zcela praktické rády, jak se vypořádat s touto vadou.

Zablokovaná schopnost psát – i zde autor dává praktické rady jak překonat odpor a stres vyvolaný už jenom představou, že je třeba psát. Dává příklady a doporučení, jak napsat první věty. Vysvětluje, jak psát bez stresu a s chutí.

PS: Sdělte , prosím, přímo v komentáři (stačí kliknout na tlačítko „comment“ na konci tohoto postu), je-li nutné doplnit post překladem některých slov a výrazů z anglického textu. Můžete sdělit i jakých. Děkuji předem za ochotu. G.Vítková

Почему инженеры (и многие другие бизнесмены) не умеют писать

Обыкновенный инженер, работающий на производстве, как правило не умеет писать. Он имеет кое-какие представления о структуре предложений, орфографии, синтаксисе. Однако большинство инженеров не владеют стилистикой, что очень обедняет технические тексты. Почему собственно инженеры так безпомощны в письменном изложении своих мыслей? Причин несколько. Многие инженеры считают писание пустой тратой времени. Другие просто не знают, как начать. Третьи бы и писали, но у них нет необходимой тренировки. На основе многочисленных опросов, в том числе сделанных и автором книги, удалось установить пять недостатков, чаще всего встречающиеся в технических и подобных документах. Эти недостатки следующие:

Плохая организация материала – инженер начинает писать без ясного определения целей, ради которых он пишет. Преодолеть этот недостаток поможет составление плана (outline) будущего письменного материала. В зависимости от вида материала (статья, отчет о научной работе, доклад и т.д.) даются советы как улучшить структуру материала. Это можно сделать, упорядочив его, например, по мере сложности текста, по алфавиту, в хронологическом порядке и т.п.

Плохое знание читателя, для которого пишется публикация – отсутствие знания профессиональных интересов читателя, его образованности, его пожеланий. Сюда же относится и неумение показать, какую пользу предлагаемый материал принесет читателю. И в этом случае автор дает полезные и практические советы.

Злоупотребление профессиональным жаргоном – использование клише, фраз и выражений, которыми пользуются только специалисты, и т.п. Автор приводит примеры, взятые из реальных документов.

Слишком длинные предложения и абзацы – техники, экономы и другие специалисты любят писать длинные предложения, иногда на целый абзац. Автор дает практические рекомендации, как избавиться от этой привычки.

Блокировка способности писать – и здесь автор дает практические советы, как преодолеть отвращение и стресс, вызванные лишь представлением, что нужно писать. Советует, как написать первые строчки. Объясняет, как писать без стресса и с удовольствием.

PS: Напишите, пожалуйста, прямо в комментарии (нажав на кнопку „comment“ в конце данного поста) стоит или нет добавить перевод некоторых слов и выражений из английского текста. Можно сообщить и каких. Спасибо заранее. Г. Виткова

Nice reading on the site http://tinyurl.com/a2clm

Galina Vitkova

Advertisements

Posted in education

3 Comments »

 1. Мне вот интересно, а есть тут кто-то, кто не согласен с автором ? 🙂

  Comment by Буумер — September 9, 2008 @ 10:50 am

 2. А ведь дело здесь не столько в том, согласен или не согласен с автором, а в том, чтобы задуматься и постараться понять причины явления. Самое же главное заключается в том, что автор дает советы, как научиться хорошо и быстро писать на технические темы, чего я искренне желаю всем заинтересованным и себе самой.

  Comment by gvitkova — September 9, 2008 @ 12:50 pm

 3. […] HOW TO WRITE BETTER AND FASTER (Section 2 – Why Engineers (and Many Other Business People) Can’t Write))   […]

  Pingback by Changing the theme of this blog « Why Technical English — August 26, 2010 @ 9:29 am


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

  June 2008
  M T W T F S S
  « May   Jul »
   1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  30  

  Blog Stats

  • 203,693 hits

  Subscribe with BlogLines

  Translatorsbase

  Dynamic blog-up

  technorati

  Join the discussion about

  Seomoz

  I <3 SEO moz
%d bloggers like this: